UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021

Ubezpieczenia dokonują Rodzice/Opiekunowie prawni w kontakcie ze Szkolną Radą Rodziców lub bezpośrednio z Ubezpieczycielem

Kliknij tutaj,aby się ubezpieczyć

kontakt: 501 385 632  p.ANNA SZYMAŃSKA

ulotka – ubezpieczenie SP1 Lublin

ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA DZIECI

INTER RISK

WARIANT  A

 

WARIANT C

 

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub wypadku na terenie placówki oświatowej 50.000 64.000
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw 25.000 32.000
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw

(w tym również zawał serca i udar mózgu)

25.000 32.000
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nw

( złamania itp.)

250 zł za 1% 320 zł za 1%
koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 7.500 9.600
koszt zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW 250 zł 250 zł
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 7.500 9.600
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 250 320
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 5.000 6.400
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nw 2.500 3.200
pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia 250 zł lub 500 zł 320 zł lub 640 zł
wstrząśnienie mózgu w wyniku nw 250 320
oparzenia w wyniku nw do 3.000 do 5.000
pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku  –  świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu 70 za dzień 100 za dzień
pobyt w szpitalu w wyniku choroby 70 za dzień 100 za dzień
poważne zachorowania – zgodnie z definicją OWU,    np. nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, zapalenie opon mózgowordzeniowych…) 2.000 1000
koszty operacji plastycznych w wyniku nw brak 1000
koszty leczenia w wyniku nw / PRYWATNE wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, USG, REZONANS MAGNETYCZNY, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji 2800 4000
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 800 500
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nw 1000 1000
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazem, porażenie prądem lub piorunem 1.250 1.600
Rozpoznanie chorób odzwierzęcych ( bąblownica, toksoplazmoza, wścieklizna) 1.250 1.600
Operacje w wyniku NNW 500 1000
Operacje w wyniku choroby 500 1000
Uciążliwe leczenie „bólowe” 200 200
Zwrot kosztu zakupu leków brak 500
Assistance EDU PLUS 5000 5000
Amatorskie, wyczynowe i zawodowe uprawianie sportu. w zakresie w zakresie
Składka  (PLN) / za osobę. 36,00 zł 46,50  zł

Może Ci się również spodoba