ZAJĘCIA DODATKOWE – KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie wczesnoszkolnym jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu prawidłowego pisania stanowi ortografia, której opanowanie wymaga dużo systematycznej i wytrwałej pracy oraz związanych z tym ćwiczeń. Koło ortograficzne prowadzone będzie w poniedziałki na pierwszej godzinie lekcyjnej tj. od 8.00 do 8.45. Celem edukacyjnym Koła Ortograficznego będzie opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Program profilaktyczny dotyczący ortografii to działanie nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy. Formy planowanych ćwiczeń ortograficznych:

-przepisywanie

-pisanie ze słuchu

-pisanie z pamięci

-poprawa błędów ortograficznych i interpunkcyjnych

-ćwiczenia: ortograficzno – gramatyczne, ortograficzno- słownikowe oraz ortograficzno- stylistyczne

-ćwiczenia o charakterze gier dydaktycznych ( krzyżówki, zagadki ortograficzne, rebusy, diagramy)

– praca ze słownikiem ortograficznym

– prowadzenie słowników obrazkowo- wyrazowych

– gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem oprogramowania ortograficznego

 

                                                                                                                      Zapraszam serdecznie

 Monika Machulska – Wasilewska

Może Ci się również spodoba