ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla klasy 3a odbywać się będą co piątek w godzinach 11.35-12.20. Zajęcia mają na celu utrwalanie wiadomości z bieżących lekcji języka angielskiego, powtarzanie konstrukcji sprawiających uczniom problemy, jak również poszerzanie wiedzy o dodatkowe słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne. Celem nauki języka obcego na zajęciach dodatkowych jest także kształcenie umiejętności nawiązywania podstawowej komunikacji werbalnej w języku angielskim za pomocą uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych, quizów on-line oraz wykonywania kart pracy. Uczniowie w sposób aktywny mają poznawać podstawowe struktury języka angielskiego, równocześnie spędzając czas w sposób dla nich atrakcyjny. Celem zajęć jest również rozbudzanie świadomości językowej uczniów oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych w dalszych etapach edukacji. Formy pracy, które będą stosowane podczas zajęć to między innymi praca w grupie, praca w parach, praca indywidualna. Rozwijane będą sprawności językowe, takie jak: sprawność mówienia, sprawność słuchania, sprawność pisania oraz czytania w języku angielskim. Wykorzystywane będą różnorodne metody nauczania (metoda naturalna, metoda audiowizualna, metoda dramy, metoda komunikacyjna) w celu zapewnienia zróżnicowanych zajęć, atrakcyjnych dla uczniów.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klasy 3a na zajęcia, które rozpoczynają się już w najbliższy piątek, tj. 02.10.2020!
Aleksandra Tomczuk

Nauka języka obcego w szkole powinna wiązać się z zabawą i nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek, lecz przyjemność i dobrze spędzony czas.

By sprostać tym wymogom, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas szóstych zostaną oparte na wykorzystaniu różnych platform i programów multimedialnych (Kahoot, quizizz, kody QR, baamboozle.com, gry w wersji tradycyjnej, itd.).

Cele zajęć:

  • uzupełnienie  braków dotyczących  wiadomości i umiejętności uczniów,
  • wzbogacenie słownictwa,
  • przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych,
  • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
  • zwiększenie pewności siebie  ucznia posługującego się językiem angielskim.

Wszystkich chętnych szóstoklasistów, którzy jeszcze nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, serdecznie zapraszam we wtorki (6b) i piątki (6a) o godzinie 13.35 do sali nr 59.

Kinga Pochwatka

Może Ci się również spodoba