JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI SP1 LUBLIN

W czwartek 15 października 2020 r. odbyła się bardzo ważna uroczystość dla naszych pierwszaków – pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego.  Dzieci z klasy 1 A z dużym zaangażowaniem przez ostatnie tygodnie  uczestniczyły w przygotowaniach  do tego wyjątkowego   wydarzenia. Uczyły się hymnu Szkoły, okolicznościowych wierszy i piosenek; dziewczynki wytrwale ćwiczyły taniec z szarfami do utworu  skomponowanego przez Straussa’a.  Wszystkie działania podjęto w tym celu, aby uroczystość była piękna i podniosła.

Po części artystycznej wzruszone dzieci wspólnie wypowiedziały słowa przysięgi, po czym Pani Dyrektor dokonała ich symbolicznego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego, wypowiadając do każdego słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie”. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkolnej. Był to niezwykły moment dla dzieci i dumnej ze swoich podopiecznych wychowawczyni.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki, po czym  wszyscy pozowali do pamiątkowych fotografii.

Jesteśmy pewni, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

                                                                                                                       Wychowawca klasy

                                                                                                                        Justyna Krzywicka

Może Ci się również spodoba