KLUB MŁODEGO PATRIOTY

W Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczął swoje działanie Klub Młodego Patrioty. Klub daje uczniom możliwość poszerzania wiedzy na temat losów Ojczyzny. Jego celem jest rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i ich związku z kulturą narodową. Działania Klubu pozwolą ugruntować tożsamość narodową i rozwijać postawy patriotyczne. Członkowie Klubu Młodego Patrioty spotykać się będą raz w miesiącu i pracować będą pod kierunkiem p. Marty Goździowskiej-Łubkowskiej.

Obecnie członkowie Klubu rozpoczęli realizację projektu historycznego „Lubelszczyzna 1920”. Celem tego projektu jest upowszechnienie i przybliżenie wiedzy o przebiegu, okolicznościach i wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką na terenie Lubelszczyzny.

W ramach projektu uczniowie pogłębią swoją wiedzę na temat bitwy pod Komarowem pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną a polską 1 Dywizją Jazdy. Była to największa bitwa konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej. Zaplanowana jest wycieczka do Komarowa. Tam uczniowie będą mogli zobaczyć pomnik i kopiec upamiętniający bitwę, zapoznać się z jej szczegółowym przebiegiem. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie obejrzenie wystawy „Lubelszczyzna w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921” w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie, która jest dostępna na Dziedzińcu Archiwum Państwowego.

Uczniowie pod opieką nauczycielki języka angielskiego, p. Aleksandry Tomczuk zorganizują wystawę ukazującą amerykańskich pilotów walczących w 7. Eskadrze Myśliwskiej.

Amerykańscy lotnicy przybyli do Lwowa w 1919 r., dowodził nimi Cederic Fauntleray. Za wybitne zasługi bojowe zostali odznaczeni przez marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Millitari.

W ramach projektu „wydana” zostanie gazeta ukazująca życie codzienne Lublinian w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wizyta w muzeum pozwoli uczniom dokładnie poznać postać marszałka Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym.

Nasz projekt wpisuje się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.

Może Ci się również spodoba