„MAT PLANETA” – ZAJĘCIA DODATKOWE

„Matematyką jest królową nauk”–powiedział Jan Śniadecki. Matematykę można znaleźć prawie we wszystkich dziedzinach nauki i niemal na każdym kroku w życiu codziennym. Umiejętność prowadzenia poprawnego rozumowania potrzebna jest zarówno inżynierowi, prawnikowi, jak i każdemu z nas. Zajęcia z matematyki poszerzają i utrwalają wiedzę ucznia. Dają także możliwość kształtowania sprawności rachunkowej, wykorzystywania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego oraz rozumowania i tworzenia strategii, poszerzają też zainteresowanie przedmiotem. Rozwiązując zadania, uczniowie nie tylko przyswoją podstawy matematyki, ale również rozwiną wiele miękkich kompetencji. Zdobędą umiejętność wnioskowania oraz zdolności analityczne, nauczą się strategicznego myślenia oraz przetwarzania informacji.

Zapraszam chętnych uczniów klasy 2a na zajęcia matematyczne „Mat planeta” , które będą odbywały się w każdą środę w godzinach 8:00 – 8:45.

Agnieszka Mielniczek

Może Ci się również spodoba