„PAPIEROWE CUDO”

„Papierowe cudo” to zajęcia ze sztuki origami, które odbywają się w oddziale przedszkolnym  w grupie 0a „Stokrotki”. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz poznawanie techniki origami, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sztuką origami przestrzennego z kwadratu i prostokąta.

Składanie papieru pomaga tworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej. Ta forma zabawy kształci i rozwija psychikę dziecka, uczy logicznego myślenia, systematyczności, cierpliwości, koncentracji uwagi, pokory i dyscypliny. Wyrabiając zręczność palców, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a także wyostrza spostrzegawczość. Przyjemność płynąca z wykonania własnego dzieła daje dziecku poczucie większej pewności siebie, zapewniając osiągnięcie sukcesu, co motywuje do dalszej pracy. „Papierowe cudo” służy usprawnianiu rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwijaniu sprawności manualnych i umiejętności przygotowujących do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Zajęcia z origami przestrzennego odbywają się raz w tygodniu w czwartek w godzinach 13:00-13:45.

Beata Sławińska

Może Ci się również spodoba