UPAMIĘTNIENIE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DOKTORA PIOTRA MAKARCA

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. dr. Piotra Makarca – Prezesa Fundacji Instytutu im. K. Wielkiego, nauczyciela akademickiego, przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum nr 1, wieloletniego Przyjaciela społeczności Szkoły Podstawowej nr 1.

Pan P. Makarzec z wielkim oddaniem i zaangażowaniem wspierał działania patriotyczne Szkoły, współorganizował liczne konferencje historyczne, prelekcje, wykłady, projekty edukacyjne, służąc swoją wspaniałą wiedzą historyczną oraz umiejętnością jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały dla uczniów. Był Człowiekiem o szlachetnym sercu i Wielkim Patriotą, który  miał ogromny wkład w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia.

Piotrze, żegnamy Cię ze łzami w oczach i pamiętamy. Szczególne wyrazy współczucia przekazujemy Żonie Katarzynie i Synowi Jakubowi – Absolwentowi naszej Szkoły.

W imieniu społeczności SP nr 1 w Lublinie – Iwona Pańpuch Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba