WARSZTATY TANECZNE Z ELEMENTAMI ZUMBY

Taniec jest przejawem ruchowej działalności człowieka oraz istotnym elementem wychowania dzieci i młodzieży. Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem  ich osobowości i sprawności psychofizycznej. Różnorodność form tanecznych umożliwia wprowadzenie tańca do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi i sprawnościowymi na każdym etapie kształcenia. Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu i zmniejsza napięcie. Dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej.

Poprzez taniec dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i elastyczność oraz harmonię ruchów, rozładowuje także napięcie mięśniowe i emocjonalne, odpręża, relaksuje. Zaspokaja również potrzebę ruchu i tworzenia, rozbudza i rozwija nie tylko umiejętności taneczne, ale kształtuje też nawyk zdrowego stylu życia poprzez ruch.

Taniec w grupie rozwija ponadto umiejętność współpracy, stwarza możliwość wzajemnej pomocy, daje poczucie radości z osiągniętego wspólnie rezultatu. Pomaga w pokonywaniu nieśmiałości, a u wielu wyzwala postawę kreatywności, otwiera na twórcze poszukiwania. Jeśli ruch jest dla dziecka przyjemnością, kształtuje w młodym człowieku  systematyczność, odpowiedzialność, wiarę we własne możliwości i wytrzymałość w dążeniu do celu.

Taniec kształtuje także precyzję ruchów, doskonali ich koordynację i orientację przestrzenną. Ruchom dziecka dodaje lekkości, sprężystości, płynności; poprawia jego gibkość i skoczność. Pozytywnym zmianom ulega postawa ciała dziecka, gdyż estetyka i elegancja ruchów wymagana w tańcu narzuca postawę „prostych pleców”, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy. Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Proponowane warsztaty taneczne łączą w sobie elementy tańca, zumby i aerobiku.

Zumba to ciesząca się coraz większą popularnością forma ruchu, łącząca w sobie elementy aerobiku i szeroko pojętego tańca związanego z muzyką latynoamerykańską. Podobnie  jak  taniec,  zumba  pomaga uwolnić emocje, rozładować napięcie, a także poprawić kondycję, sprawność fizyczną i ogólną postawę ciała. Wpływa na rozwój koncentracji, wytrzymałości i szybkiej orientacji w przestrzeni. Zumba ma również właściwości wychowawcze. Przez zespołowy charakter ćwiczeń pomaga  modelować takie cechy charakteru, jak zdyscyplinowanie i współdziałanie. Przy tym wszystkim zumba jest doskonałą zabawą i atrakcyjną formą ruchu, która wywołuje pogodny nastrój i zwiększa energię grupy.

Głównym celem warsztatów jest stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

Zajęcia będą realizowane podczas warsztatów tanecznych raz w tygodniu, we wtorki z podziałem na grupy, z uwzględnieniem umiejętności tanecznych uczniów.

Grupa I – początkowa ( wybrani uczniowie z klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a)  godz: 13:35 – 14:20

Grupa II – zaawansowana ( wybrani uczniowie z klas 2a, 2b, 2c, 3a)  godz: 12:35 – 13:20

Żaneta Kurzawska

Może Ci się również spodoba