ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO OD 9 LISTOPADA 2020 R. W SP1 LUBLIN

Szanowni Państwo Rodzice,

Od 9 listopada rozpoczyna się nauczanie zdalne w klasach I – III oraz kontynuacja kształcenia na odległość w klasach IV – VII. Organizacja nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

  1. Klasy I-III – obowiązkowe zajęcia online za pośrednictwem platformy Office 365 zsynchronizowanej z dziennikiem elektronicznym dostosowane czasowo do oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych, możliwości uczniów oraz zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze uzupełnione innymi formami stosowanymi dotychczas. Wychowawcy klas skontaktują się z Państwem i ustalą szczegóły codziennych zajęć oraz stworzą klasowe plany, które zostaną Państwu przesłane.
  2. Klasy IV-VII – zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych za pośrednictwem platformy Office 365 zsynchronizowanej z dziennikiem elektronicznym; wszystkie przedmioty nauczania bez wyjątku. Wszelkie zmiany w planie zajęć klas IV -VII są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora lub wicedyrektora.
  3. Psycholog szkolny realizuje swoje obowiązki z zakresu pomocy psych. – ped. zdalnie na terenie Szkoły ze względu na stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. W razie potrzeby służy także bieżącą pomocą rodzicom/opiekunom prawnym i uczniom pod. tel. 81744-46-87 w godzinach swojej pracy.
  4. Nauczyciel wspomagający wykonuje swoje obowiązki także zdalnie, w tym prowadzi zajęcia rewalidacyjne.
  5. W piątek – 6 listopada zajęcia dla uczniów klas I- III odbywają się zgodnie z planem, dzieci będą mogły zabrać rzeczy potrzebne do pracy w domu – podręczniki, pomoce itd.
  6. Oddziały przedszkolne od piątku – 6 listopada funkcjonują stacjonarnie bez zmian według dotychczasowych godzin pracy.
  7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie od 9 listopada 2020 r. organizuje, na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych, opiekę w świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie oraz życzę wiele zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

Iwona Pańpuch – Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba