PASCH DLA PRZYSZŁOŚCI

W ramach inicjatywy “PASCH dla Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego realizowany jest projekt ekologiczny, zakładający podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, a także umożliwiający poszerzanie znajomości słownictwa niemieckiego, dotyczącego wyżej wymienionej tematyki.

Na początku działań uczniowie klas szóstych i siódmej przygotowali plakaty w języku niemieckim poświęcone największym zagrożeniom środowiska.

Podczas zajęć dodatkowych z j. niemieckiego uczniowie zaangażowani w pracę nad projektem zastanawiali się, jakie działania mogą podjąć, by wspomóc ochronę środowiska. Zdecydowali się na stworzenie ekologicznego ogródka szkolnego.

Przygotowany został projekt ogrodu, który zakładał m.in. posadzenie roślin i krzewów owocowych, zbieranie wody deszczowej do ich podlewania, a także budowę ławki z palet.

Część założeń udało się zrealizować do momentu ogłoszenia nauczania zdalnego listopadzie. Posadziliśmy truskawki, maliny, orzech laskowy. Stworzyliśmy kwietniki ze zużytych opon, w których rosną już wrzosy.

Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów, którzy sami przygotowali podłoże, zasadzili rośliny, a potem je pielęgnowali.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie otrzymała również ekologiczny zestaw prądotwórczy, który umożliwi np. ładowanie telefonu komórkowego dzięki wykorzystaniu pracy własnych mięśni i siły mechanicznej.

Realizacja projektu będzie kontynuowana po ponownym przystąpieniu do prowadzenia edukacji bezpośredniej i powrocie uczniów do szkół.

Jolanta Haftaniuk

Może Ci się również spodoba