KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Konkurs na najpiękniejszą „Palmę Wielkanocną”

Szkolny konkurs dla uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 1  im. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Cel konkursu:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

– Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i  znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.

– Rozbudzanie inwencji twórczej i zainteresowanie uczniów rękodziełem ludowym .

– Integracja społeczności szkolnej.

Warunki udziału:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać indywidualnie i samodzielnie tradycyjną palmę wielkanocną, w formie przestrzennej. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę konkursową.

Technika wykonania:

Materiały naturalne ( bukszpan, bazie, suche kwiaty), bibuła, krepina, wstążki itp.

Zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać: 

Metryczkę przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje :Imię i nazwisko oraz klasa.

Ocena prac:

Palmy będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu. Przy ocenie będzie brana pod uwagę:

  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
  • estetykę wykonania pracy.

 Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace gotowe lub wykonane niezgodnie z regulaminem.

Palmy należy dostarczyć do wychowawcy klasy do dnia 19.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 24.03.21.

Izabela Trancygier

Justyna Krzywicka

 

Może Ci się również spodoba