MAGICZNA MOC BAJEK

Czytanie dzieciom bajek jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, samodzielnie  myślącego, z bogatą wyobraźnią, umiejącego pokonywać trudności dzięki zdobytej wiedzy. Bajka, wywodząca się z tradycji ludowej,  jest opowieścią o charakterze satyryczno – dydaktycznym, a przede  wszystkim utworem głoszącym moralną naukę. Bajki  uczą odróżniania dobra  od  zła, prezentują zasady pozytywnego  jak i negatywnego zachowania oraz konsekwencje takiego, a nie innego postępowania człowieka, co bez wątpienia rozwija poznawczą sferę dziecka. Bajki mówią o   nadziei, o tym, że  nawet  ktoś słabszy może zwyciężać, jeśli tylko stawi czoło przeciwnościom, więc przynoszą poczucie bezpieczeństwa. Kształtują  cechy społeczne, umiejętność współistnienia z ludźmi i  przyrodą. Magiczną moc bajek sprawdziliśmy podczas spotkań z uczniami w Szkolnej Bibliotece. Odbiorcami czytanych utworów polskich bajkopisarzy byli uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, którzy przebywając w szkolnej świetlicy, chętnie uczestniczyli w bibliotecznych zajęciach. Dzieci poznały bajki Marii Konopnickiej, mówiące o tym ,,Co słonko widziało?’’ w swej wędrówce  nad lasami, podwórkami i ogrodami.

Wysłuchały bajek Juliana Tuwima ,,O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci’’, ,,Zosi Samosi’’ oraz Jana Brzechwy ,,Wrona i ser’’, ,,Sójka’’ i ,,Koziołeczek’’. Poznane utwory stały się inspiracją do kolorowej twórczości plastycznej, obrazów, które obecnie ozdabiają Szkolną Bibliotekę. Zachęcamy do obejrzenia najnowszej wystawy prac plastycznych uczniów naszej Szkoły.

Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba