MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY „PIOSENKA DLA MAMY”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do udziału w 

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WOKALNYM pt. „Piosenka dla Mamy”

 

 Wszystkie chętne dzieci, które lubią śpiewać i chcą się podzielić swoim talentem wokalnym zapraszamy do udziału w tym konkursie z okazji „Dnia Mamy” .

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie im prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
 • popularyzacja polskich piosenek oraz walorów artystycznych,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy.

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach:

Kategoria I – soliści klas I

Kategoria II – soliści klas II

Kategoria III – soliści klas III

3. Z każdej szkoły może wziąć udział 3 uczniów (jeden uczeń z klas I, 1 uczeń z klas II, jeden uczeń z klas 3).

4. Łączny czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.

5. Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w języku polskim.

6. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem instrumentalnym lub korzystając z pół playbecku.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, która zawiera zgodę na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

8. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody.

9. Nagrania wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do 26 maja 2021r. na adres mailowy agnieszka.mielniczek.konkurs@gmail.com

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2021r. na stronie internetowej SP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie

KRYTERIA OCENY:

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 1. Wartości artystyczne utworów.
 2. Umuzykalnienie, dykcja.
 3. Interpretacja utworu.
 4. Sposób prezentacji utworu na scenie.

Agnieszka Mielniczek

Jolanta Chyćko

KARTA ZGŁOSZENIA-ZGODY

Może Ci się również spodoba