WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO – KLASA 1A I 1C

Dnia 19.10.2021r. dzieci z klasy 1a i 1b wzięły udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Ogród przywitał nas malowniczym, jesiennym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin i panującą wokół ciszą. Dzieci spacerowały alejkami ogrodu, tunelami utworzonymi pod koronami drzew, kamienistymi ścieżkami. Na łonie natury czas mijał bardzo przyjemnie. W Ogrodzie Botanicznym dzieci zetknęły się z  nowymi i rzadkimi odmianami flory. Podczas wycieczki mieliśmy okazję uzmysłowić sobie, jaką rolę pełni ogród botaniczny i czym zajmują się jego pracownicy....