KONKURS RECYTATORSKI „BRZECHWA DZIECIOM”

Regulamin konkursu recytatorskiego dla uczniów klas I – III i oddziałów przedszkolnych  „Brzechwa dzieciom”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim.
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań literackich;
 poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka;
 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich;
 zainteresowanie uczniów poezją;
 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1
 każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce konkursowej, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu);
 możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem;
Przebieg konkursu:

Konkurs przebiega w II etapach:
I etap- Eliminacje klasowe
Klasa typuje w wyniku eliminacji 2 uczestników do kolejnego etapu. Zgłoszenie wyłonionych uczniów należy przekazać do P. Sylwii Robak do dnia 28.10.2021r.
II etap – Eliminacje szkolne
Eliminacje odbędą się 04.11.2021r. o godzinie 12.00 w Sali teatralnej.

Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 wyrazista i poprawna recytacja,
 interpretacja tekstu,
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Nagrody:
Laureaci otrzymują drobne upominki i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.
Odpowiedzialne osoby : Sylwia Robak, Izabela Trancygier, Paulina Mielniczuk, Emilia Mańka

Karta zgłoszenia ucznia do konkursu recytatorskiego „Brzechwa dzieciom” w roku szkolnym 2020/2021
1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………

  1. Klasa ………………………………………..
  2. Autor i tytuł wiersza……………………………………………………………….
  3. Nauczyciel prowadzący………………………………………………………………………………………………
    Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Może Ci się również spodoba