ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

W dniach 28 – 30 września 2021 roku w naszej Szkole odbyły się uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych: 1a, 1b oraz 1c. Uroczystość ślubowania jest ważna nie tylko dla najmłodszych –  pierwszoklasistów, ale również dla Dyrektora Szkoły Pani Iwony Pańpuch, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli  – wszystkich, którzy wspólnie z nimi świętowali ten wyjątkowy dzień.  Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego, zaprezentowali swoje talenty artystyczne podczas przedstawienia scenicznego, w trakcie którego  recytowali, śpiewali, tańczyli i mimo niewielkiej tremy świetnie się bawili. Zaproszeni goście podziwiali  młodych artystów. Do występów przygotowały uczniów wychowawczynie klas: 1a – pani Sylwia Robak, 1b – pani Paulina Mielniczuk oraz 1c – pani Emila Mańka, które również wspierały podopiecznych i czuwały nad przebiegiem uroczystości. Po prezentacji artystycznej uroczyście wniesiono sztandar Szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Następnie przyszedł moment ślubowania –  uczniowie dokonali aktu złożenia przysięgi na szkolny sztandar: młodzi ludzie wypowiadali słowo „ślubuję” po każdym wezwaniu  formuły roty. Uczniowie ślubowali: być dobrymi Polakami; dbać o dobre imię swojej klasy i Szkoły; uczyć się w Szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosną; starać się być dobrymi kolegami oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów odbyło się ich pasowanie na uczniów. Dyrektor Szkoły – Pani Iwona Pańpuch dotykała lewego ramienia każdego ucznia symbolicznym piórem i wypowiadała słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego” – był to niezwykle wzruszający moment dla każdego dziecka i towarzyszących mu bliskich. Następnie każdy pierwszoklasista otrzymał „Dyplom pasowania na pierwszoklasistę”, pamiątkową książkę oraz słodki upominek. Na zakończenie spotkania wykonano wspólną fotografię wszystkich uczestników uroczystości. Na twarzach uczniów widać było radość, ale i dumę z tego, że są już oficjalnie uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Paulina Mielniczuk

Wychowawca klasy 1 B

Może Ci się również spodoba