WIEŚCI ZE SZKOLNEJ ŚWIETLICY

W świetlicy szkolnej w minionym tygodniu odbyły się zajęcia rozwijające wrażliwość emocjonalną oraz empatię. Prowadziliśmy rozmowy kierowane na temat zwrotów grzecznościowych, dobrych manier, wartości. 16 listopada jest Międzynarodowym Dniem Tolerancji, co zainspirowało nas do wykonania plakatów i rozmowy na temat znaczenia tolerancji w życiu codziennym. Podczas zajęć językowych uczniowie uczyli się opisywać swoich przyjaciół – była to doskonała okazja do powtórki słownictwa i rozwijania umiejętności wypowiadania się w języku angielskim. Przeprowadzone zostały również pogadanki na temat Praw Dziecka –  dnia 20 listopada obchodzony jest Dzień Praw Dziecka UNESCO. Uczniowie z entuzjazmem wykonali plakat ilustrujący wiedzę zdobytą przez nich podczas zajęć świetlicowych.

Aleksandra Tomczuk

Sylwia Woźniak

Karolina Koneczna

Może Ci się również spodoba