OD NADZIEI DO NIEPODLEGŁOŚCI

,,Póki w narodzie myśl swobody żyje,
Wola i godność i męstwo  człowiecze,
To  go  przemoc żadna nie  zabije-
I  w noc dziejowej hańby nie zawlecze.(…)’’
Adam Asnyk

Listopadowa pamięć narodowa o ważnych  wydarzeniach  historycznych, które zmieniły polską rzeczywistość, skłoniła  młodzież  Szkoły  Podstawowej nr 1 w Lublinie do poznania trudnych dróg, jakie pokonali  ci, którzy podnosili nasz kraj  z upadku. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą czy data wybuchu zbrojnego powstania przeciwko zaborcy, zobowiązują nas do uczczenia bohaterskich Polaków. 26 listopada 2021 roku w Bibliotece Szkolnej odbyło się  spotkanie z poezją patriotyczną w formie konkursu recytatorskiego, w którym uczestniczyli uczniowie z klas IV-VII. Recytatorzy z wielką powagą  zaprezentowali wybrane utwory poetyckie wybitnych twórców, wykazując zrozumienie wspólnych, narodowych spraw i  umiłowanie Ojczyzny. Wiarygodnym odniesieniem do przeszłości okazało się  wspólnie odśpiewane pieśni  legionistów, przepełnione polskością.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy na kolejne spotkania z poezją.

Jadwiga Korzeniewska

 

Może Ci się również spodoba