PRACA SZKOŁY W OKRESIE 20 GRUDNIA – 9 STYCZNIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej.

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w okresie nauki zdalnej (20 – 22.12.2021 r. oraz 3 – 5.01.20222 r.), będzie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej oraz umożliwiona realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. W dniach przerwy świątecznej dla uczniów klas I – III zapisanych do świetlicy szkolnej, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, może być zorganizowana opieka.

Dzień 7.01.2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Oddziały przedszkolne funkcjonują stacjonarnie zgodnie ze złożonymi deklaracjami rodziców.

Może Ci się również spodoba