KLASA 2 B WYBRAŁA SIĘ W KOSMOS

Uczniowie kl.2b zgłębiali tajniki kosmosu i Układu Słonecznego. Cały tydzień zdobywali i  poszerzali wiedzę dotyczącą planet i galaktyk. Dowiedzieli się, jak nazywają się poszczególne planety, po jakich torach krążą oraz z czego są zbudowane. Wiele ciekawych informacji uczniowie przekazali koleżankom i kolegom z zespołu klasowego dzięki swoim zainteresowaniom i samodzielnemu zgłębianiu opracowywanej tematyki w domu. Okazało się, że dzieci mają rozległą wiedzę dotyczącą kosmosu. Wychowawczyni klasy 2 b zastosowała różnorodne formy pracy, umożliwiające utrwalenie pozyskanej wiedzy oraz zdobytych umiejętności. Były zatem zadania pamięciowe – m.in. nauka wiersza „Dzieci stawiają pomnik”, dzięki któremu umożliwiono uczniom poznanie dokonań polskiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz zadania manualne – m.in. zespołowe sporządzanie makiet poszczególnych planet oraz działanie wzbudzające najwięcej emocji – prezentacja przez uczniów instalacji przestrzennych umieszczonych w szklanym naczyniu zatytułowanych „Moja wizja galaktyki”.

Dzieci wysoko oceniły zarówno możliwość zdobycia i poszerzenia w trakcie zajęć wiedzy dotyczącej kosmosu i Układu Słonecznego, jak i uczestnictwo w urozmaiconych  kreatywnych działaniach indywidualnych oraz zespołowych.

Izabela Trancygier

Może Ci się również spodoba