REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Wierszyki łamiące języki”

dla uczniów klas 0 – III

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Szkolny konkurs recytatorski – plakat

 KONKURS MA NA CELU:

 • kształtowanie umiejętności oraz nawyku poprawnej wymowy i wyrazistej artykulacji,
 • promowanie pięknej wymowy i zainteresowanie kulturą żywego słowa,
 • rozwijanie uzdolnień recytatorskich,
 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • wzbogacanie dziecięcej wyobraźni.

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

 • miejsce: Biblioteka szkolna,
 • termin: 07.04 – 08.04.2022 (w pierwszym terminie kl. 0-1, w drugim terminie kl. 2-3),
 • Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 0-1 oraz klas 2-3.

ORGANIZACJA:

 • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie dziecka przez wychowawcę organizatorom do dnia 28.03.2022r (prosimy o przesłanie listy uczestników na dziennik elektroniczny do Kamili Romanek),
 • uczniowie chcący brać udział w Konkursie powinni dokonać wyboru jednego utworu literackiego; w razie problemów w wyborze wiersza, nauczyciele bibliotekarze służą pomocą,
 • wiersz należy wygłosić z pamięci.

KRYTERIA OCENIANIA UCZESTNIKA PRZEZ JURY:

 • do oceny pięknej i poprawnej wymowy zostanie powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa,
 • przy ocenie prezentacji poszczególnych uczestników Komisja szczególną uwagę zwracała będzie na:
 • poprawną artykulację,
 • dykcję (intonacja, natężenie głosu, wymowa samogłosek i spółgłosek),
 • interpretację utworu,
 • opanowanie pamięciowe wiersza,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

UWAGI KOŃCOWE:

 • rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu po wysłuchaniu przez Komisję wszystkich uczestników,
 • wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a na laureatów I, II i III miejsca i osoby wyróżnione czekają nagrody,
 • sponsorem nagród jest Perkoz – Biuro Turystyki Przyrodniczej.

Do udziału serdecznie zaprasza organizator:

Kamila Romanek

logopeda

Może Ci się również spodoba