13 KWIETNIA – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Zbrodnia Katyńska to nazwa symboliczna, obejmująca tragiczne wydarzenia w życiu naszego narodu, które miały miejsce także w okolicach Miednoje, Starobielska i Ostaszkowa: tam do dziś spoczywają prochy pomordowanych wojskowych, policjantów i innych przedstawicieli służb mundurowych. Katyń – to dramat niewoli i mordu, to prawda niszczona długo kłamstwem, to prawda przemilczana i przez lata spychana na margines narodowej świadomości.

Zadaniem, jakie historia postawiła przed nami, młodymi, jest pamięć o tych, którzy zginęli – o ich bólu, o dramacie całego narodu. Dlatego przystąpiliśmy do realizacji programu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, któremu patronował Prezydent Lech Kaczyński. Przed Szkołą został posadzony Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Marianowi Miżołębskiemu,  zamordowanemu w Katyniu. Jemu też poświęcono obelisk, podkreślający patriotyczną ofiarę wielkiego Krajana.

W związku z postulatem Ministra Edukacji i Nauki wyrażonym w słowach: „naszym wspólnym obowiązkiem jest kształtowanie w młodym pokoleniu miłości do Ojczyzny w oparciu o wiedzę historyczną i doświadczenie minionych pokoleń”, Pani Dyrektor Iwona Pańpuch była 07 kwietnia 2022 roku uczestnikiem i prelegentem warszawskiej konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”, zorganizowanej przez Komendę Główną Policji.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej miały w naszej Szkole szczególnie uroczysty charakter. Po Apelu Pamięci w obecności Pani Dyrektor Iwony Pańpuch oraz przy współudziale pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. w Lublinie została wykonana pamiątkowa fotografia: będzie ona wkomponowana w konstrukcję wirtualnej mapy województwa lubelskiego z fotografiami szkół oraz instytucji oświatowych.

 

Może Ci się również spodoba