MARIA KONOPNICKA PATRONKĄ ROKU 2022

MARIA KONOPNICKA PATRONKĄ ROKU 2022

uhonorowaną przez Sejm Rzeczpospolitej Polski jako ,,wybitna postać polskiego pozytywizmu mająca niepowtarzalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej’’. W  maju 2022 roku mija 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, uważanej za uwrażliwioną artystycznie  i społecznie autorkę  wielu nowel, wierszy i baśni dla dzieci. Jej  imieniem  nazywane są szkoły, ulice i ważne  instytucje państwowe.

Pisarka urodziła się  23 maja 1842 roku w Suwałkach. Dzieciństwo i młodość Maria Wasiłowska spędziła w Kaliszu. W wieku dwudziestu lat została żoną ziemianina Jarosława Konopnickiego i zamieszkała w modrzewiowym dworku w Bronowie. Po upadku powstania styczniowego przeniosła się z rodziną  do Warszawy, gdzie rozpoczęła  samokształcenie, ale także podjęła pracę bajkopisarski i publicystki oraz korepetytorki.  W obawie przed  popowstańczymi represjami często zmieniała miejsca zamieszkania. Zwiedzając europejskie  miasta trafiła do Wiednia, Paryża i Drezna. Przez kilka miesięcy  1893 roku gościła również w Lublinie, o którym zachowała niezwykłe wspomnienia:

,,Godziny ciche i  dnie zadumane
Miałam  w tym  pięknym starym  grodzie.
Różaność  zorzy biła mi tam w ścianę,
Jaskółczym skrzydłem nakrytą  o  wschodzie.’’

Najszerszym echem  społecznej  działalności  Marii Konopnickiej rozeszła się pomoc  pisarki  w zorganizowaniu  protestu przeciw germanizacji dzieci polskich we Wrześni 1902 roku, czego wyrazem był jej najsłynniejszy wiersz, ,,Rota’’:

,,Nie  rzucim  ziemi  skąd  nasz  ród,
Nie  damy pogrześć  mowy,
Polski  my  naród, polski  ród.
Królewski  szczep  piastowy.
Nie  damy, by nas gnębił  wróg.
Tak nam  dopomóż  Bóg!
Tak  nam  dopomóż  Bóg!(…)’’

Po trzydziestu latach  tułaczki, w 1903 roku  pisarka osiadła na stałe w żarnowieckim  dworku  na Podkarpaciu, który otrzymała  w darze  od  narodu polskiego w dowód wdzięczności  za niebywały  talent pisarski poświęcony sprawom  narodowym  i  społecznym.

W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie  została przygotowana  wystawa  poświęcona tej wszechstronnie  uzdolnionej  artystce, czerpiącej natchnienie z polskiej kultury ludowej, romantycznej tradycji  i codziennego życia. Autorami prac plastycznych byli uczniowie klasy 7 „b”: Daria Żytar, Marika Pożarowszczyk i  Bartosz Horwat. Serdecznie zapraszamy do  zapoznania się  z wystawą  i  utworami  literackimi  Marii  Konopnickiej.

Jadwiga  Korzeniewska

Może Ci się również spodoba