REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

„Pokaż Swój Talent”

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu artystycznego „Pokaż Swój Talent” są Beata Sławińska, Sylwia Robak, Justyna Wiśniewska, Paulina Mielniczuk – nauczyciele oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 1w Lublinie im. ks. S. Konarskiego.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Lublinie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły.

CELE KONKURSU

Cele konkursu:

 1. a) odkrywanie talentów i wyłonienie najciekawszych osobowości spośród dzieci posiadających różnorodne talenty i umiejętności,
 2. b) rozwijanie potencjału, kreatywności, pasji twórczych i zainteresowań dzieci,
 3. c) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie nagrania na podany adres e-mail betaslaw1105@gmail.com do 31.05.2022 r.

 • Talenty dzieci mogą zaprezentować w następujących kategoriach:
 • muzyka/śpiew (a’capella lub z podkładem muzycznym),
 • prezentacja umiejętności gry na dowolnym instrumencie,
 • taniec,
 • prezentacja pracy plastycznej (rysunek, malarstwo),
 • gimnastyka artystyczna, akrobatyka, żonglerka,
 • recytacja,
 • występ aktorski, kabaret,
 • inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które można zaprezentować.

OCENA WYSTĘPÓW

Ocena występów i prac nastąpi podczas eliminacji na podstawie wyników głosowania jury powołanego przez organizatora w dniu 03.06.2022 r.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału konkursu, tj. 09.06.2022 r.

Trójkę wygrywających finalistów z każdej grupy wiekowej  wyłania jury podczas narady po zakończeniu występów, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych dzieci z naszej Szkoły. O wyniku decyduje suma punktów. Następnie odbędzie się uroczyste  wręczenie dyplomów oraz nagród. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Pokaż Swój Talent”.

 

Sylwia Robak 500403352

Beata Sławińska 609779397

Może Ci się również spodoba