UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA 3 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

„Rozpłynęła się już pieśń radosna,
głośnym echem po ojczystym kraju,
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju…”

W dniu  29 kwietnia w naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji  231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć uczniom to ważne wydarzenie z historii naszego Kraju, klasy drugie przygotowały podniosły program artystyczny. Podczas uroczystości zaprezentowano patriotyczne wiersze  i  pieśni okolicznościowe, a także przedstawiono taniec flagi do fragmentu  poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” M. K. Ogińskiego.

Dzięki uroczystościom poświęconym ważnym wydarzeniom dziejowym kształtujemy postawy patriotyczne naszych uczniów, wrażliwość na losy Kraju oraz poczucie dumy z dokonań wcześniejszych pokoleń.

 

Justyna Krzywicka
Izabela Trancygier

Może Ci się również spodoba