WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUSEK

Olimpiada Olimpusek przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Treści sprawdzianów pozwalają uczniom sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość pojęć z zakresu wiedzy o języku, podstawowe zasady ortograficzne oraz znajomość słownictwa i zwrotów w języku obcym.

W marcu 2022 roku uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z języka polskiego oraz języka angielskiego. Miło mi poinformować, iż dyplomy laureata w tej edycji zdobyli:

Język polski:
Rafał Daśko kl. 3 B  (nauczyciel przygotowujący p. Żaneta Kurzawska)
Aleksandra Pańpuch kl. 3 B   (nauczyciel przygotowujący p. Żaneta Kurzawska)
Urszula Kidaj kl. 3 C  (nauczyciel przygotowujący p. Alicja Pruchniak)

Język angielski:
Sabina Gospodarek kl. 3 B  (nauczyciel przygotowujący p. Kinga Pochwatka)

Pozostali uczniowie, niezależnie od zajętego miejsca i ilości zdobytych punktów otrzymają pamiątkowe dyplomy uznania za udział w Olimpiadzie.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych wyników i życzę dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad Olimpusek!

Szkolny koordynator konkursu – Emilia Mańka

Może Ci się również spodoba