Dzienne archiwum: Wrzesień 5, 2022

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo, na prośbę p. Agnieszki Misiury – Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie uprzejmie przekazuję, iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się w najbliższą środę tj. 7 września 2022 r. o godzinie 17.00.

KONTA OBIADOWE UCZNIÓW

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż indywidualne konta obiadowe zostały przypisane dla nowych uczniów (zarówno klasy pierwsze jak i oddziały przedszkolne) i zostaną rozdane na zebraniach z rodzicami. Zostały również uruchomione elektroniczne karty obiadowe. Każdy uczeń korzystający z posiłków (z wyjątkiem uczniów z oddziału przedszkolnego) winien taką posiadać. W przypadku zgubienia/zniszczenia/nieotrzymania karty należy się zgłosić do sekretariatu Szkoły. Opłata za wrzesień: 84,00 zł – uczniowie szkoły podstawowej 110,00 zł – uczniowie z oddziału przedszkolnego

AKTYWNA TABLICA

Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkoła będzie wyposażona: • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, • w pomoce...