INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 Na początku roku kalendarzowego 2023 u uczniów klas III i V będą prowadzane badania profilaktyczne (z zachowaniem wytycznych GIS i MZ) . Uczniowie klas 3 otrzymają karty badania profilaktycznego (kartki bilansowe) do wypełnienia przez rodziców i lekarza rodzinnego, dlatego po otrzymaniu takiej kartki proszę o jak najszybsze umówienie wizyty (obecnie większość przychodni umawia wizyty telefonicznie). Wypełnioną kartę bilansową, należy zwrócić do szkolnego gabinetu medycznego lub do wychowawcy klasy.