AKTYWNA TABLICA

Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkoła będzie wyposażona:
w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej
laptopy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wymienionych powyżej.

 

Może Ci się również spodoba