KLASOWY KODEKS ZASAD

W dniu 12.09.2022 podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy 5a tworzyli Klasowy Kodeks – listę zasad, które obowiązują wszystkich w zespole klasowym. Była to również doskonała okazja do przypomnienia Statutu Szkoły oraz regulaminów zawierających prawa i obowiązki ucznia, jak również do omówienia skutków wynikających z nieprzestrzegania obowiązków ucznia. Dzieci wykonały chmurki, na których zapisały reguły klasowe, a powstały z nich plakat przyozdobił salę lekcyjną klasy 5a. Wszyscy uczniowie zobowiązali się do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad, aby funkcjonowanie w zespole klasowym było udane.

Aleksandra Tomczuk

Może Ci się również spodoba