SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 2B i 3B Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ W RAMACH „TYGODNIA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

13 września 2022 roku uczniowie klas 2B oraz 3B uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, które zostało  zorganizowane w ramach trwającego „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych” i było świetną okazją do przypomnienia, że życie i zdrowie każdego z nas jest najważniejszą wartością oraz faktu, że należy o nie dbać umiejętnie i ustawicznie. Uświadamianie  potrzeby oraz kształtowanie postaw niezbędnych do dbania o zdrowie własne i zdrowie innych osób oraz konieczność zdobywania umiejętności służących jego ochronie, stanowi ważny cel realizowanej w Szkole edukacji zdrowotnej. Uczniowie nie tylko uważnie i z zaciekawieniem słuchali informacji na temat profilaktyki chorób zakaźnych czy też zasad zdrowego stylu życia, ale również zadawali  pytania, świadczące o zainteresowaniu poruszaną tematyką. Uczestnicy spotkania wspólnie z panią pielęgniarką precyzowali znaczenie słowa „profilaktyka”, poznawali sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym, a także sposoby radzenia sobie z chorobą.

Paulina Mielniczuk
Monika Machulska – Wasilewska

Może Ci się również spodoba