WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Podczas  godziny wychowawczej uczniowie klasy 4 „b” uczestniczyli w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne. Celem inicjatywy była możliwość zdobycia i kształcenia umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkolnym zespole osobowym. Należy podkreślić, że praca uczniów w  grupach sprzyja nawiązywaniu, budowaniu i utrzymywaniu właściwych relacji pomiędzy rówieśnikami. W trakcie przeprowadzonych warsztatów zastosowano różne formy pracy oraz skorzystano z różnych środków przekazu, między innymi –  rozmowy, zabawy, aktywności plastycznej. Była to pouczająca lekcja, umożliwiająca zrozumienie własnych emocji oraz kształcąca umiejętność ich konstruktywnego wyrażania.

Katarzyna Stanisławek

 

Może Ci się również spodoba