XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” – termin nadsyłania prac do 22 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje  XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli:
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
– Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
– Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z kategorii:

  • praca plastyczna (plakat – format do A3 lub komiks – formy płaskie),
  • praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja),
  • praca literacka (forma dowolna np. wiersz, opowiadanie),

którą należy przesłać w terminie do 22 listopada 2022 r.

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia oraz innymi załącznikami – do pobrania

Może Ci się również spodoba