SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE PAMIĘTA O BOHATERACH NARODOWYCH

21 października 2022 roku – jak co roku – uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających martyrologię Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Borowiczach (Związek Sowiecki). Na Skwerze Borowiczan, przy pomniku „Dla pamięci… ku przestrodze”, którym opiekuje się młodzież naszej Szkoły, odbyła się podniosła uroczystość z ceremoniałem wojskowym w obecności pocztów sztandarowych, z udziałem lokalnych władz. Obecni wysłuchali okolicznościowych wystąpień, Apelu Pamięci, byli także świadkami salwy honorowej. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch, której towarzyszyli uczniowie, złożyła w imieniu społeczności  szkolnej...