KWESTA LISTOPADOWA

W dniach 30 października -1 listopada bieżącego roku odbyła się XXXVI kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy na terenie Polski. Nekropolia przy ulicy Lipowej wpisuje się w dziewiętnastowieczną ideę miejsca wiecznego spoczynku, które miało być cmentarzem – ogrodem. Najstarsze zabytki pochodzą z 1811 roku. Uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły od wielu lat biorą udział w kwestach listopadowych. Tak też było i w tym roku.

W kweście brali udział uczniowie klasy VIIIb pod opieką p. Karola Morawskiego, VIIIa pod opieką p. Marty Bednarczuk i uczniowie klasy Va pod opieką p. Aleksandry Tomczuk i p. Marty Goździowskiej- Łubkowskiej. Przedstawiciele społeczności szkolnej zapalili także znicze na grobie pana Henryka Pielacha, który był inicjatorem posadzenia przed naszą Szkołą Dębu Sybiraków. Uroczyste podsumowanie tegorocznej kwesty odbędzie się 23 listopada w Trybunale Koronnym.

Autorzy: M. Bednarczuk, M. Goździowska- Łubkowska, K. Morawski, A. Tomczuk

Może Ci się również spodoba