SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE PAMIĘTA O BOHATERACH NARODOWYCH

21 października 2022 roku – jak co roku – uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających martyrologię Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Borowiczach (Związek Sowiecki).

Na Skwerze Borowiczan, przy pomniku „Dla pamięci… ku przestrodze”, którym opiekuje się młodzież naszej Szkoły, odbyła się podniosła uroczystość z ceremoniałem wojskowym w obecności pocztów sztandarowych, z udziałem lokalnych władz. Obecni wysłuchali okolicznościowych wystąpień, Apelu Pamięci, byli także świadkami salwy honorowej. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch, której towarzyszyli uczniowie, złożyła w imieniu społeczności  szkolnej wiązankę biało – czerwonych kwiatów i zapaliła znicze na znak trwałej pamięci o bohaterach.

Następnie uczestnicy spotkania zgromadzili się przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie przy Dębie Pamięci oraz Obelisku, upamiętniającym żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych w listopadzie i grudniu 1944 roku z Lublina do łagru w Borowiczach. Pani Dyrektor Iwona Pańpuch w swoim wystąpieniu zwróciła się do przybyłych, przypominając  patriotyczną postawę, godne podziwu dokonania młodych Polaków w trakcie II wojny światowej i niemieckiej okupacji oraz późniejsze cierpienia, które spotkały najlepsze Córy oraz najlepszych Synów Polski z rąk drugiego okupanta  – Sowietów. Potem wspomniała okoliczności posadzenia Dębu Pamięci oraz odsłonięcia granitowego Memoriału ku czci Borowiczan – Sybiraków w dniu 17 października 2009 roku. Następnie Pani Dyrektor scharakteryzowała działalność społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, poświęconą upamiętnieniu  czynów oraz martyrologii żołnierzy – obrońców Kraju. Podkreśliła, iż pełnienie roli strażników pamięci o Borowiczanach – Sybirakach napełnia nas dumą, a fakt, że poprzez kontakt z dokonaniami narodowych bohaterów realizujemy misję wychowania patriotycznego – jest dla społeczności szkolnej zaszczytem. Podsumowaniem tej części obchodów było złożenie wiązanki przed Obeliskiem Borowiczan, ponownie nieustającą pamięć o patriotach symbolizowały płonące znicze.

Po zakończeniu tej części uroczystości, zgromadzeni udali się do Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie wzięli udział we Mszy świętej, odprawianej w intencji żyjących i zmarłych żołnierzy AK,  BCh, NSZ – więźniów NKWD oraz ich rodzin. Podsumowaniem udziału społeczności szkolnej w tegorocznym upamiętnieniu bohaterów narodowych Borowiczan – Sybiraków była okolicznościowa prezentacja poetycko – muzyczna, przygotowana i zaprezentowana przez uczniów SP1, złożona z autorskich tekstów i pieśni.

Podsumowaniem tego dnia, bogatego w wydarzenia i działania patriotyczne, mogą być słowa Pani Dyrektor Iwony Pańpuch, skierowane do mlodzieży:

„Drogie uczennice, drodzy uczniowie!

Podstawową powinnością każdego Polaka jest pamięć o tych wszystkich, dzięki którym mamy możliwość uczyć się, kształcić, pracować i realizować swoje marzenia. Ich postawy i dokonania będą zawsze dla nas współczesnych wzorem i drogowskazem. Naszym obowiązkiem jest także poznawanie przeszłości oraz refleksja nad przebiegiem i konsekwencjami wydarzeń narodowych. Znajomość ojczystej historii pozwala nie tylko uświadomić sobie, co stanowi podstawę polskości, ale też jak należy postępować, by uniknąć tragicznego losu minionych pokoleń.”

 

Może Ci się również spodoba