#Szkoła Pamięta : „JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI TEJ…” – PROJEKT EDUKACYJNY UCZNIÓW KLASY 3b i 2c

Nasza czarna jaskółeczka
przyleciała do gniazdeczka
przez daleki kraj.
Bo w tym gniazdku się rodziła
bo tu jest jej strzecha miła,
bo tu jest jej raj.”
(M. Konopnicka)

Na początku listopada uczniowie klas 3B oraz 2C  wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Jesteśmy dziećmi Ziemi tej….”  odnoszącym się do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie orientacji w czasie historycznym.

Założeniem projektu było wzbudzenie oddania, przywiązania i miłości do rodzinnej ziemi.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze zostały pogrupowane na poszczególne segmenty edukacyjne:

edukację polonistyczną: sformułowanie odpowiedzi na pytanie „Czym dla ciebie jest Polska?” „Co to znaczy być patriotą?”( praca w grupach przy pomocy metody „burzy mózgów”), napisanie pierwszego wyrazu kojarzącego się z Ojczyzną, redagowanie wypowiedzeń dotyczących kraju, czytanie i interpretacja wierszy patriotycznych, np. M. Strzałkowskiej „Ojczyzna”, opowiadanie o powstaniu Państwa Polskiego; edukację społeczną: wyjaśnienie związku legendy z godłem i barwami narodowymi; edukację przyrodniczą:  zabawy z mapą „Wędrujemy po Polsce” (kierunki  na mapie, miasta, województwa, rzeki, morze, góry); edukację muzyczną: śpiewanie Hymnu narodowego; edukację  matematyczną: – liczenie, przyporządkowanie cyfry do ilości zgromadzonych flag; edukację plastyczną: wykonanie wspólnej gazetki niepodległościowej „Pamiętamy…”, przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego; edukację techniczną: wykonanie wizerunku Orła Białego.

Istotą  projektu było rozbudzenie patriotyzmu i wrażliwości narodowej uczniów, aby podejmując różnorodne działania poznawali Polskę, poszerzali wiedzę na temat swojego rodzinnego miasta i regionu.

Monika Machulska – Wasilewska

Emilia Mańka

 

Może Ci się również spodoba