ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI 11 LISTOPADA

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym

„11 LISTOPADA – WOLNOŚĆ W BIELI I CZERWIENI”

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną pracę w formacie A4, która może łączyć różne techniki i materiały. Praca powinna być wykonana w barwach biało-czerwonych. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane indywidualnie.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Prace prosimy dostarczyć do p. Tomczuk lub p. Pochwatki.

Termin składania prac: do dnia 14.11.2022

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły 18.11.2022 r.

Może Ci się również spodoba