ADAM MICKIEWICZ PATRONEM 2022 ROKU

Powoli mija rok 2022, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem polskiego romantyzmu. Szczególną okazją do świętowania była  dwusetna rocznica ukazania się drukiem Ballad i romansów Adama Mickiewicza.  Od chwili narodzin Mickiewicza (1798 rok) minęło już ponad dwieście lat, jednak ten twórca nadal pozostaje jednym z najwybitniejszych poetów polskiej literatury. Dla wielu Polaków żyjących w czasach zaborów był symbolem wyobraźni i świadomości narodowej, ukazując w swoich utworach tradycyjny dom polski, znany i bliski sercu  pejzaż, kultywowane obyczaje, bohaterów o typowo narodowych cechach charakteru i literackie przykłady prawdziwego patriotyzmu. Twórczość poetycka Adama Mickiewicza nadal pozostaje źródłem najpiękniejszej polszczyzny, czego doskonałym przykładem jest  Pan Tadeusz, w którym  obrazy ojczystej przyrody przedstawiono dzięki  zastosowaniu bogactwa różnorodnych środków stylistycznych z każdej z pięciu grup klasyfikacyjnych.  Dzięki tym zabiegom przyroda ożywa, pobudza plastyczną wyobraźnię czytelnika i staje się wprost odrębnym  dziełem sztuki: Był  sad.-

Drzewa owocne, zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy.
Tu  kapusta, sędziwie schylając łysiny,
Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu;
Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza;
Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,
Który od swej łodygi aż w daleką stronę
Wtoczył  się jak  gość  między  buraki czerwone.

Pan Tadeusz, ale także inne utwory Adama Mickiewicza zapewniają współczesnemu odbiorcy bogactwo wiedzy obyczajowej  z minionych epok, zwłaszcza związanej z polską szlachetczyzną. Czytając bajki, takie jak  Przyjaciele, Lis i kozieł czy też ballady – Świtezianka, Rybka, Powrót taty – uczymy się  rozpoznawania lokalnego kolorytu Kresów Wschodnich oraz kultywowania cennych wartości życiowych. Należy jednocześnie  pamiętać, że poezja romantycznego poety opiera się na konkretnych podstawach historycznych i prezentuje wzorcowe postawy patriotyczne – chociażby w poematach epickich takich jak Śmierć Pułkownika czy  Reduta Ordona.

Geniusz poetycki i wizjonerski twórczości, zakorzenienie utworów w kulturze szlacheckiej i regionalnej, chlubnej, ale także bolesnej historii narodu  oraz wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz kształtowania romantycznej rzeczywistości – to niewątpliwe walory dziedzictwa artystycznego Adama Mickiewicza, zapewniające mu na zawsze poczesne miejsce w gronie tych, którzy zbudowali i ukształtowali charakter polskiej kultury narodowej.

Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba