PODSUMOWANIE KWESTY

Dnia 23 listopada w lubelskim Trybunale Koronnym odbyło się podsumowanie XXXV kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, zorganizowanej przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Lublina. Wolontariusze  zebrali 87 tys. złotych. Do tej pory z pieniędzy pozyskanych podczas corocznych kwest udało się wyremontować około 300 nagrobków. Mają w tej inicjatywie swój udział także  uczniowie naszej Szkoły, którzy kwestują już od 20 lat – tak też było i w tym roku. Warte podkreślania jest to, że poprzez udział w kweście także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie przyczyniają się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu.

M. Goździowska – Łubkowska, K. Morawski

 

Może Ci się również spodoba