REGULAMIN KONKURSU „KARTKA DLA ŻOŁNIERZA”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie Kartki okolicznościowej z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia, dedykowanej żołnierzom – obrońcom Ukrainy, pełniącym służbę w czasie Świąt, które spędzają z dala od rodzinnego domu.

Cele konkursu:

 1. Promowanie wspierania przez dzieci obrońców Ukrainy, wzmocnienie idei pokoju, potępienie ataku na Ukrainę.
 2. Upowszechnianie wiedzy o Ukrainie.
 3. Rozbudzanie zainteresowania zwyczajem obdarowywania kartkami świątecznymi – ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy pełniących służbę jako adresatów.
 4. Uhonorowanie bohaterów walk o wolność Ukrainy.
 5. Solidarność z żołnierzami Ukrainy.
 6. Wspomaganie wyobraźni twórczej i zdolności manualnych uczniów.
 7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, aktywności twórczej i odkrywanie talentów młodych ludzi.
 8. Edukacja oraz wychowanie w kulcie Świąt Bożego Narodzenia.
 9. Propagowanie różnych sposobów celebrowania Świąt Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego.
 2. Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie bożonarodzeniowej kartki z życzeniami dla żołnierza.
 3. Kartka może być wykonana dowolną techniką, w formacie nie przekraczającym A5 (złożonego na pół formatu A4).
 4. W środku kartki należy wpisać życzenia świąteczne oraz podpisać się swoim imieniem, a także podać klasę, do której się uczęszcza.

Termin i miejsce dostarczania prac: prace należy składać u wychowawców klas w terminie do 12.12.2022.

Kartki świąteczne będą przekazane walczącym żołnierzom – obrońcom Ukrainy.

Nagrodzone prace zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.

Тема акції: вітальна листівка з нагоди наступаючих Різдвяних свят, присвячених воїнам, які захищають Україну в час Різдвяних свят далеко від рідного дому.

Цілі акції:

 1. Сприяння підтримки дітьми захисників України, зміцнення ідеї миру, засудження нападу на Україну.
 2. Поширення знань про Україну.
 3. Пробудження інтересу до звичаю дарувати Різдвяні листівки, солдатам армії, як одержувачам на службі.
 4. Вшанування героїв боротьби України за волю.
 5. Солідарність з солдатами України.
 6. Підтримка творчої уяви та навичок.
 7. Розвиток інтересу до художніх обдарувань, творчої діяльності та розкриття талантів.
 8. Навчання і виховання Різдвяних свят.
 9. Популяризація святкування Різдва.

 

Умови участі:

 1. Акція адресована учням 1-8 класів школи №1 im. ks. Stanisława Konarskiego.
 2. Кожен учасник Акції має завдання виготовити святкову листівку з побажаннями для солдата.
 3. Листівка може бути виготовлена в будь-якій техніці форматом не більше А5 (складена навпіл формат А4).
 4. Всередині листівок написати різдвяні побажання, підписати (ім‘я учня та клас,який відвідує дитина).

 

Термін та місце подання робіт: роботи надати класним керівникам до 12.12.2022.

Різдвяні листівки будуть передані бійцям, які воюють у лавах української армії.

Роботи будуть розміщені на сайті школи.

Może Ci się również spodoba