UCZNIOWIE KLASY VIII „B” W HISTORYCZNYM POKOJU ZAGADEK

W przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczniowie klasy VIII „b”:Ania Złotkowska, Szymon Gancarz, Karol Mitura i Kacper Kucharczyk uczestniczyli w grze historycznej zorganizowanej przez NSZZ ,,Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.

Uczniowie wcielili się w elektryków – działaczy ,,Solidarności”, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego mają za zadanie pod pretekstem naprawy awarii światła w milicyjnym komisariacie odnaleźć ważne dokumenty, które mogłyby doprowadzić do wykrycia miejsca drukowania  ,,Solidarności Nauczycielskiej”. Po rozwiązaniu wielu zagadek i złamaniu szyfrów uczestnikom gry udało się odnaleźć poszukiwana teczkę z dokumentami i wynieść ją z komisariatu.

Postawione przed uczniami zadanie stanowiło dla nich bardzo ciekawe doświadczenie i było nowym, frapującym sposobem zdobywania wiedzy historycznej.

Może Ci się również spodoba