„JEDYNKA” – SZKOŁĄ MISTRZÓW ENERGII

Zagadnienia dotyczące oszczędzania energii elektrycznej poprzez odpowiedzialne korzystanie z jej zasobów opracowaliśmy metodą projektu p.t. „Jedynka – szkołą Mistrzów energii”. Uznaliśmy, że dzięki tej formie uczestnicy nie tylko będą kształtować postawy proekologiczne, ale także rozwiną kreatywność i przedsiębiorczość. Szkoła stanie się miejscem, w którym uczniowie są aktywni i realizują własne inicjatywy. Zależało nam, aby w działania zaangażować  całą społeczność Szkoły: wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników niepedagogicznych. Realizację projektu w zespołach klasowych oraz oddziałach przedszkolnych rozpoczęliśmy od burzy mózgów;...