DOFINANSOWANIE Z ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że przyjmowane są oświadczenia o dochodach za rok 2022 oraz wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego. Prosimy Państwa nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz emerytów o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu ustalenia bezpiecznej drogi korespondencji (ePUAP, list polecony, kurier, wyznaczone miejsce na terenie placówki). Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i złożenie wymaganych oświadczeń ...