DOFINANSOWANIE Z ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że przyjmowane są oświadczenia o dochodach za rok 2022 oraz wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego. Prosimy Państwa nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz emerytów o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu ustalenia bezpiecznej drogi korespondencji (ePUAP, list polecony, kurier, wyznaczone miejsce na terenie placówki).

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i złożenie wymaganych oświadczeń  w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Uwaga!

Uprzejmie przypominamy, iż Oświadczenie o dochodach należy złożyć do 28 kwietnia 2023 r. W składanych dokumentach trzeba wpisać datę dowolnego dnia kwietnia 2023 r. Prosimy również o dołączenie aktualnej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, których administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie.

Regulamin_ZFŚS_Szkoły_Podstawowej_nr_1_w_Lublinie

SP1 Lublin – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przykładowy_kompletny_wniosek

Może Ci się również spodoba