KATYŃ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE PAMIĘTA O PORUCZNIKU MARIANIE MIŻOŁĘBSKIM

27 kwietnia 2023 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego  uczestniczyła  w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę zbrodni katyńskiej. Tegoroczne obchody, w których uczestniczyła społeczność Szkoły oraz zaproszeni goście, miały  szczególnie podniosły charakter.

Pani Dyrektor Iwona Pańpuch rozpoczęła swoje wystąpienie od  powitania przybyłych na uroczystość, po czym przypomniała postać porucznika Mariana Miżołębskiego – a w kontekście jego losów zaznaczyła, że  nazwa „Katyń” ma dzisiaj  – nie tylko w języku polskim – jedno podstawowe znaczenie: symbolizuje ona zbrodnię masową, dokonaną na narodzie polskim, jedną z najbardziej okrutnych spośród tych, których dopuścił się sowiecki totalitaryzm. W podsumowaniu swojego wystąpienia Pani Dyrektor podkreśliła, że w Szkole Podstawowej nr 1 szczególną wagę przykłada się nie tylko do wychowania patriotycznego, ale również do wychowania ku wartościom – a jedną z podstawowych wartości narodowych jest pamięć o przeszłości kraju.

Następnie zgromadzeni wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez wiceprezesa  Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Janusza Czaplińskiego, który zaprezentował losy porucznika Mariana  Miżołębskiego. W imieniu Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, pani Danuty Malon, córki porucznika Mariana Miżołębskiego, prelegent podziękował społeczności Szkoły za pełnienie roli strażnika pamięci, dziękując przede wszystkim Pani Dyrektor Iwonie Pańpuch za trwanie przy wartościach, krzewienie patriotyzmu oraz wychowywanie młodych ludzi w szacunku dla narodowych bohaterów.

Kolejną częścią spotkania była prezentacja programu poetycko -muzycznego zatytułowanego „Katyń – pamiętamy”, w którym młodzież zaprezentowała okolicznościowe teksty liryczne oraz pieśni.

Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy Dębie Pamięci oraz Memoriale ku czci porucznika Mariana Miżołębskiego przed budynkiem Szkoły, gdzie nastąpiło złożenie biało – czerwonych wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Pańpuch, która podkreśliła, że  porucznik Marian Miżołębski, którego heroiczna postawa jest wzorem dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, będzie zawsze przykładem patriotyzmu najwyższej próby. Pielęgnowanie pamięci o nim to nie obowiązek, ale przywilej, gdyż – jak zapewnia Ewa Ostrowska w wierszu „Nasza powinność”

 

„Oficerowie z Katynia

trzymający wieczną wartę na granicy powinności

zasłużyli

każdy z nich i wszyscy razem

na miejsce

w zawsze wiernym, rozumnym,

polskim sercu.”

 

Może Ci się również spodoba