PODSUMOWANIE JUBILEUSZOWEGO X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM „KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI – NASZ WSPÓŁCZESNY”

12 maja 2023 roku odbyła się uroczystość podsumowania X jubileuszowego ogólnopolskiego konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Laureatów konkursu, przybyłych z różnych stron Polski oraz zgromadzonych gości, reprezentujących różne instytucje, przywitała Pani Iwona Pańpuch, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zaprezentowała dokonania Patrona Szkoły, eksponując jego wciąż aktualną wizję narodowego szkolnictwa i zaznaczając, że autorytet księdza Stanisława Konarskiego jest odpowiedzią na wyzwania współczesności i pozwala na odpowiednie formowanie osobowości młodego człowieka, chroniąc go przed zagubieniem w dzisiejszym świecie. Kolejne pokolenia uczniów Szkoły są dumne ze swojego niezwykłego Patrona – zatroskanego o poziom kształcenia, wizjonera i patrioty, a także duchownego i wielkiego Polaka, którego sposób widzenia świata, troska o przyszłość narodu, umiłowanie Ojczyzny – są nieprzemijające i zawsze aktualne. Następnie Pani Dyrektor podkreśliła, iż ogólnopolski konkurs „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” cieszy się niesłabnącym powodzeniem, ponieważ z całego kraju napływają setki prac uczniowskich, ujmujących dojrzałością i oryginalnością, w których młodzież dostrzega nie tylko aktualność idei oraz myśli naszego Patrona, ale także potrzebę podążania za jego nauką i wskazaniami.

Z kolei głos zabrał pan profesor dr hab. Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który scharakteryzował dokonania  ks. S. Konarskiego na tle warunków historycznych w osiemnastowiecznej Polsce.

Następnie wystąpił ks. prof. Piotr Goliszek, reprezentujący Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, wskazując związki ks. S. Konarskiego z Lubelszczyzną.

Po wystąpieniach gości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie zaprezentowali program artystyczny, przedstawiający najważniejsze dokonania Patrona oraz upowszechniane przez niego wartości, a także ich realizację przez kolejne pokolenia społeczności szkolnej.

Po prezentacji artystycznej głos zabrała pani Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – współorganizator konkursu, która przedstawiła zebranym protokół komisji konkursowej, po czym nastąpiło wręczanie dyplomów i upominków nagrodzonym oraz wyróżnionym uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, a także podziękowań nauczycielom, przygotowującym ich do udziału w konkursie.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Iwona Pańpuch przekazała słowa uznania organizatorom konkursu, członkom komisji konkursowej oraz sponsorom. Podziękowała także gościom za przybycie, wyrażając nadzieję, że kontakt obecnych z osiągnięciami i myślą filozoficzną ks. S. Konarskiego zainspiruje ich do osobistego trwałego włączenia się w działalność na rzecz naszej Ojczyzny.

 

Może Ci się również spodoba