TROJE UCZNIÓW SP1 LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

26 maja 2023 r. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „Pokój w sercu – pokój na świecie” uczestniczyli w uroczystości podsumowania konkursu w Szkole Podstawowej nr 50 im. ks. Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie. Aż troje naszych uczniów zostało laureatami konkursu – dwie osoby uzyskały pierwsze miejsce w kategorii literackiej, jedna osoba zajęła drugie miejsce w kategorii plastycznej. Nagrodzonym oraz ich opiekunom towarzyszyła Pani Dyrektor Iwona Pańpuch, która także przygotowywała do konkursu jedną z nagrodzonych uczennic.

Uroczystość rozpoczął dyrektor SP 50, pan Ryszard Pawka, który wyeksponował myśli teologiczne oraz filozoficzne Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podkreślające rolę pokoju duchowego człowieka w kształtowaniu ładu i pokoju na świecie; w swoim wystąpieniu przypomniał także dwudziestotrzyletnią historię konkursu poświęconego wielkiemu rodakowi. Następnie zaprezentowano okolicznościowy program artystyczny, po czym nastąpiło wręczenie upominków oraz pamiątkowych dyplomów uczestnikom z różnych szkół z całej Polski, którzy zostali laureatami konkursu.

Uzyskanie przez naszych uczniów aż trzech czołowych miejsc w konkursie „Pokój w sercu – pokój na świecie” jest dla nas dużym sukcesem, świadczącym o efektywnej pracy dzieci oraz nauczycieli.

Może Ci się również spodoba