OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż opłata za miesiąc wrzesień wynosi: – dla uczniów – 19 dni x 5,00 zł – 95,00 zł – dla oddziału przedszkolnego – 21 dni x 6,00 zł – 120,00 zł UWAGA BARDZO WAŻNE! Konta uczniów II – VII pozostają bez zmian (zmiana dotyczy jedynie konta uczniów klasy I, którzy w ubiegłym roku szkolnym uczęszczali do oddziału przedszkolnego SP1). Nowe konta bankowe zostaną Państwu rozdane przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami. Płatność należy uregulować...